Print

ประมวลภาพสื่ออาสาจุดเริ่มโครงการทฤษฎีใหม่และถนนดิสโก้ จ.กาฬสินธ์

administrator Wednesday, 18 September 2013 19:42 0 Comments

 
จุดเริ่มต้นโครงการทฤษฎีใหม่และถนนดิสโก้ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 
จุดชมงาน สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ พื้นที่ จ.าฬสินธุ์
 
 ข้อมูลโครงการ   ประมวลภาพกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ  ข่าวที่ได้รับการเผยแพร่