Tools

By A Web Design Company

E-mail Print PDF

 

<<<>>>

 

<< ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากรพระราชดำริ จ.เชียงใหม่>>  
 <<โครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง บริเวณเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ >>
<< บ้านเกษตรกรรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่>>

<< โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์>>  
 <<โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จ.เพชรบุรี  >>
<< โครงการศึกษาวิจัยฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี>>
<< โปสเตอร์ โครงการสื่อสา สืบสานพระราชดำริ 2559/1>>

<< ชุมชนบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา  >>  << โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ อ.เมือง จ.สระแก้ว >>
<<โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านยางกลาง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง >><< ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง>>

<<โครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่  1 >>  

โครงการ สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 13-14 มิถุนายน 2557
 
<<โครงการห้วยองคตฯ อ.หนองปรือ กาญจนบุรี>> <<โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองโรง 2ฯ  อ.พนมทวน กาญจนบุรี>
โครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ เพื่อเผแยพร่แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากโครงการฯ วันที่ 5-4 กรกฏาคม 2557 << สื่อมวลชนสัญจร ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี >>
โครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี หนองคายและ สปป.ลาว  วันที่ 28-30 เมษายน 2557
 <<โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว สปป.ลาว>>

โครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง 3-4 กุมภาพันธ์ 2557
<<โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก เชียงใหม่>>  <<โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนฯ ลำปาง>>

โครงการสื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ การศึกษาดูงานสานสัมพันธ์จากพระราชดำริฯ วันที่ 27 พฤศจิกายน -4  ธันวาคม 2556  <<ตามรอยพระบาทศึกษาดูงาน SAChistensen&CO>>   <<ตามรอยพระบาทงานวิจัยโคนนม AARHUS University >>    <<งานเฉลิมพระเกียรติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนท์ เดนมาร์ค>> <<งานเฉลิมพระเกียรติ ณ กรุงสต๊อคโฮมท์ สวีเดน >>
<<คลิกชมภาพ >>

สื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ
สวีเดน และ เดนมาร์ก 
วันที่ 27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2556
สื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ
จังหวัด
เชียงใหม่ และลำปาง
วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ์ 255
7
สื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ
จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 มิถุนายน - 14 มิถุนายน 2557

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>