Tools

E-mail Print PDF

สื่อศิลปิน รวมใจถวายในหลวงปี 2555

 จุดเยี่ยมชมงาน “สื่อศิลปิน  รวมใจถวายในหลวง ” ปี ๒๕๕๕

ในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช 

ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕  
 
 วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
           ร่วมในพิธีเปิดป้ายโครงการอาคารบังคับน้ำสำนักสงฆ์สันติบรรพตพร้อมระบบส่งน้ำ
                  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 4 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          
วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 ติดตามความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
         และเยี่ยมชมสภาพพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง
 เยี่ยมชมความสำเร็จ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส้มโอ บ้านแสงวิมาน
         ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
   
โครงการอาคารบังคับน้ำสำนักสงฆ์สันติบรรพตพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พระแสง  จ.สุราษฎร์ธานี  อ่านต่อ
  โครงการแก้ไขปัญหาพื้นที่
 ป่าพรุควนเคร็ง อ.เฉลิมพระเกียรติ
จ.ครศรีธรรมราช  
 โครงการส่งเสริมและะพัฒนา 
 การผลิตส้มโอ บ้านแสงวิมาน
 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>