Tools

E-mail Print PDF

รวมข่าวทีวี โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ-สื่ออาสา 2559-1

 
พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
จังหวัดเชัยงใหม่
(TV 3 วันที่ 15 ธันวาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(TV 7 วันที่ 15 ธันวาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่

TV3 วันที่ 16 ธันวาคม 2559

คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่
(TV 7 วันที่ 16  ธันวาคม  2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
จังหวัดเชียงใหม่
( ช่อง NBT  วันที่ 15 ธันวาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่
(ช่อง NBT วันที่ 17  ธันวาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
ห้วยฮ่องไคร้ โครงการในพระราชดำริใน ร.9
จังหวัดเชียงใหม่
(ช่อง สปริงนิวส์  วันที่ 21 ธันวาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
พิธีเปิดนิทรรศการล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
จังหวัดเชียงใหม่ 
(
ช่อง 13  วันที่ 26 ธันวาคม 2559
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
พิธีเปิดงานทรรศการล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์
จังหวัเดชียงใหม่
(ช่อง 9 วันที่  23  ธันวาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
   
 
 <<ชมข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ>>
 
 
พิธีเปิดโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษา 
สืบสานพระราชดำริ
(TV 5 วันที่ 27 มิถุนายน 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

พิธีเปิดโครงการ เครื่อข่ายสถาบันการศึกษา 
สืบสานพระราชดำริ 

(TV 7 วันที่ 27มิถุนายน 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่ากุยบุรีฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

TV7 วันที่ 28 มิถุนายน 2559

คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่ากุยบุรีฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(TV3 วันที่ 28 มิถุนายน  2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่ากุยบุรีฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(NBT  วันที่ 28  มิถุนายน 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการศึกษาวิจัยฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี
(TV7 วันที่ 29  มิถุนายน 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
พิธีเปิดเครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ
ปี 2559
(TV9 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
พิธีเปิดเครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ
ปี 2559 
(
TV9 วันที่ 12 กรกฎาคม 2559
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
พิธีเปิดเครือข่ายสถาบันการศึกษา สืบสานพระราชดำริ
ปี  2559
(รายการอาคันตุกะ วันที่ 12  สิงหาคม 2559) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(TV3 วันที่ 12 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  
อ.เมือง จ.สระแก้ว
(ThairathTV วันที่ 6 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ 
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

(ThairathTV วันที่ 12 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
คู่พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ศูนย์ศิลปาชีพ
สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(ThairathTV วันที่ 12 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
 
 
 <<ชมข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ>>
 
 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>