Tools

E-mail Print PDF

รวมข่าวทีวี โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ-สื่ออาสา 2558

 
จุดเริ่มต้นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคุ้มเก่า
อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
(TV7 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน บ้านดอนแดง ต.ศรีสุข
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

(TV7 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

TV5 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558

คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 

ชุมชนบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ สระแก้ว 
(TV3 วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(TV3 วันที่ 6 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
ชุมชนบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว 
(TV7 วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(TV7 วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
ชุมชนบ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
และโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว 
(NBT วันที่ 5 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
สารคดีเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(ThaiPBS วันที่ 11 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(TV3 วันที่ 12 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  
อ.เมือง จ.สระแก้ว
(ThairathTV วันที่ 6 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ
อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

(ThairathTV วันที่ 12 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
คู่พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ศูนย์ศิลปาชีพ
สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
(ThairathTV วันที่ 12 สิงหาคม 2558) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
 
 
 <<ชมข่าวโทรทัศน์ ย้อนหลัง โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ>>
 
 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>