Tools

E-mail Print PDF

ข่าวทีวี โครงการสื่ออาสา...สืบสานพระราชดำริ

   ติดตามชมทีวีย้อนหลัง โครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
 
โครงการห้วยองคตฯ อ.หนองปรือ
จ.กาญจนบุรี (TV-7-วันที่ 13 มิถุนายน 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2ฯ 
จ.กาญจนบุรี (TV-7-วันที่ 14 มิถุนายน 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์ 
 
สารคดีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2ฯ
จ.กาญจนบุรี (TV-3-วันที่ 22 มิถุนายน 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการห้วยองคตฯ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนองโรง 2ฯ 
จ.กาญจนบุรี (NBT-วันที่ 14 มิถุนายน 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์ 
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก
จ.เชียงใหม่ (TV-5-วันที่ 30 มีนาคม 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนฯ
จ.ลำปาง (TV-3-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนตอนบนฯ
จ.ลำปาง (TV-7-วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557)
 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก
จ.เชียงใหม่ (TV-9-วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
องคมนตรีเยี่ยมโครงการดอยฟ้าห่มปก (TPBS
-วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
องคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยอนฯ (NBT-วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
ใต้ร่มพระบารมี ตอน จุดเทียนชัยร้อยไทยด้วยดวงใจที่เดนมาร์ก (TV-5-วันที่ 14 ธันวาคม 2556) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

ใต้ร่มพระบารมี ตอน จุดเทียนชัยร้อยไทยด้วยดวงใจที่สวีเดน (TV-5-วันที่ 15 ธันวาคม 2556) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์

ข่าวจุดเทียนชัยถวายพระพรที่กรุงโคเปนเฮเกน (TNN 24-วันที่ 5 ธันวาคม 2556) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
ตามรอยพ่อหลวงตอนโพธิ์ปกเกล้าราษฎรไทยฯ (TNN 24)
คลิ๊กชมข่าวโทรทํศน์
ข่าวจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สตอกโฮล์ม 1
(TNN 24-วันที่ 5 ธันวาคม 2556) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
ข่าวจุดเทียนชัยถวายพระพรที่สตอกโฮล์ม 2
(TNN 24-วันที่ 6 ธันวาคม 2556) 
คลิ๊กชมข่าวโทรทัศน์
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 

 เปิดงานล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ
นิรันดร์ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 34 ปี ศูนย์ศึกษา ฯ ห้วยฮ่องไคร้ ฯ
แม่แบบการฟื้นฟูป่า จากเสื่อมโทรมสู่สมบูรณ์
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 26 ธ.ค.59)  ...อ่านต่อ

 สื่อมวลชนสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ
ชมการดำเนินงานปศุสัตว์ ณ ศูนย์ห้วยฮ่องไคร้

(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าโครงการ
เพิ่มปริมาณน้ำในป่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 22 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

 ผู้คนเนืองแน่นในงานล้นเกล้าชาวไทยฯ
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 23 ธ.ค.59 ...อ่านต่อ

 ห้วยฮ่องไคร้ ฯ จัดยิ่งใหญ่
ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 17 ธ.ค. 59) ...อ่านต่อ

อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์  
(จส.100
-15-12-59 (03.28))

องคมนตรีติดตามงานอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-16-12-59 (04.03))

เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จ.เชียงใหม่ 
(จส.100-17-12-59 (05.00))

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์ 
(สทร.106-24-12-59 (05.00)) 

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
 (สทร.106-25-12-59 (05.00)) 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่

(TV-3-15-12-59) 
คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย
สถิตในดวงใจนิรันดร์
 จังหวัดเชียงใหม่

(TV-7-15-12-59)
 คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV-3-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

เยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม่ 
(TV7-16-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

พิธีเปิดนิทรรศการ ล้นเกล้าชาวไทย 
สถิตในดวงใจนิรันดร์
  จังหวัดเชียงใหม่
(TV NBT-15-12-59) 

คลิ๊กชมสื่อ

ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>