Tools

By A Web Design Company

  
ช่อง 5  พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา 59  ช่อง 7- พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา 59
 

           ช่อง 3 โครงการสื่ออาสาสืบสานพระราชดำริ ปี59/1     ช่อง 7 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าฯ ป่ากุยบุรี

   

  

สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2559 พื้นที่ภาคกลาง   วันที่ 27-29 มิถุนายน 2559

<<คลิกชม>> <<คลิกชม>>

<<คลิกชม>> <<คลิกชม>>
 

 สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2558 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2558

<<คลิกชม>> <<คลิกชม>>

<<คลิกชม>> <<คลิกชม>>
 

สื่ออาสา สืบสานพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2558 พื้นที่ภาคกลาง   วันที่ 5-6 สิงหาคม 2558

<<คลิกชม>> <<คลิกชม>>

<<คลิกชม>> <<คลิกชม>>
 

 

 

 เครือข่ายสถาบันการศึกษาร่วมสื่ออาสา
(นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 06 กค. 59) ...อ่านต่อ

กปร.จัดสื่ออาสา ร่วมโครงการเครือข่าย
สถาบันการศึกษาสืบสานพระราชดำริ

(นสพ.สยามรัฐ  ฉบับวันที่ 07 กค. 59) ...อ่านต่อ


  ฟาร์มทะเลตัวอย่าง ฯ จ.เพชรบุรี
(นสพ.เดลินิวส์  ฉบับวันที่ 9-07-59 ...อ่านต่อ

 เครือข่ายสถาบันการศึกษา ฯ รุ่นที่ 3 
 (นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 11-07-59)...อ่านต่อ

 ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรม บ้านดอนแดง

 (นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 18-11-58 ) ...อ่านต่อ


อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ <<ย้อนหลัง>>

 


สื่อสาสืบสานพ ร่วมโครงการเครือข่าวสถาบันการศึกษา  (จส.100-27-06-59 (11.43))

สื่อสาสืบสานพ ร่วมโครงการเครือข่าวสถาบันการศึกษา (จส.100-27-06-59 (16.34))

สื่อสาสืบสานพ ร่วมโครงการเครือข่าวสถาบันการศึกษา โครงการกุยบุรีฯ (จส.100-28-06-59 (15.15))

สื่อสาสืบสานพ ร่วมโครงการเครือข่าวสถาบันการศึกษา โครงการกุยบุรี ฯ (จส.100-28-06-59 (17.17)) 

 

รับฟังข่าววิทยุ  <<เพิ่มเติม>>

 

พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา
(TV-5-27-06-59) คลิ๊กชมสื่อ


พิธีเปิดโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษา
(TV-7-27-06-59) คลิ๊กชมสื่อ


โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณ
ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(TV-7-28-06-59) คลิ๊กชมสื่อ


โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณ

ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
(TV3-08-06-59) คลิ๊กชมสื่อ


 ติดตามชมทีวี ... <<ย้อนหลัง>>